Jump to content

Visas/pl

From Wikimania
Wikimania 2006 banner
Other languages:

Česky (cs) | English (en) | Français (fr) | Italiano (it) | Polski (pl) | Portuguese (pt) | 中文 (zh) | +/-

Kto potrzebuje wizy amerykańskiej?

Jeśli nie jesteś rezydentem USA, możesz potrzebować wizy, aby wjechać do tego kraju. Jeśli już masz wizę upewnij się, że nie straci ona terminu ważności przed końcem Twojej podróży. Obywatele 27 wymienionych poniżej państw nie potrzebują wiz do wjazdu na teren USA[1]:

Andorra Iceland Norway
Australia Ireland Portugal
Austria Italy San Marino
Belgium Japan Singapore
Brunei Liechtenstein Slovenia
Denmark Luxembourg Spain
Finland Monaco Sweden
France the Netherlands Switzerland
Germany New Zealand United Kingdom

[1] Pod warunkiem, że spełniają kryteria visa waiver:

a) muszą mieć paszport, spełniający normy maszynowego procesingu danych (w praktyce oznacza to, że powinien on zawierać tzw. linię z karatami: <<< ),
b) każdy paszport wydany po 26 października, 2005 musi zawierać cyfrowe zdjęcie.

Otrzymywanie wizy w Polsce

Aby otrzymać wizę, skontaktuj się z najbliższym konsulatem USA. W Polsce sprawy wizowe województw przy południowej granicy załatwia Generalny Konsulat w Krakowie [1], zaś resztę kraju obsługuje Ambasada USA w Warszawie [2]. Procedura otrzymania wizy (jakie druki należy wypełnić, jakie dokumenty należy mieć przy sobie itd.) jest szczegółowo opisana na stronie [3]. W przypadku wyjazdu na konferencję należy starać się o wizę typu B-1. W tym celu należy:

 • wypełnić i wydrukować formularz: DS-156 oraz, jeśli jest się mężczyzną w wieku 16-45 lat, dodatkowy formularz DS-157,
 • zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty opisane tutaj,
 • umówić się na spotkanie z konsulem, dzwoniąc pod numer: +701-77-44-00 (płatne 4 zł + VAT, obsługiwane przez Legion Polska - czas rozmowy to zwykle ok 5-10 minut !!!),
 • wnieść na poczcie lub przelewem opłatę wizową w wysokości 330 zł (numer rachunku jest podany na stronie Ambasady),
 • zgłosić się w umówionym terminie ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami.

Od momentu zgłoszenia procedura przyznawania wizy zajmuje równo 30 dni, choć czasami - zwłaszcza w okresie wakacyjnym - może to trwać dłużej, w tym czasie trzeba zostawić paszport w ambasadzie, nie można więc wtedy z niego korzystać. Paszport z wizą (lub bez, jak będzie odmowa) jest dostarczany przez firmę kurierską DHL, co kosztuje 40 zł. Ambasada nie przewiduje innych form jego dostarczania.

Kilka porad na temat bezbolesnego przejścia przez proces wizowy:

 • Jak najszybciej poproś o list zapraszający na Wikimanię - jest to kluczowy w tym przypadku dokument.
 • Rozpocznij starania o wizę jak najszybciej. Przy szczęśliwym zbiegu okoliczności zajmuje to nie więcej niż 5 tygodni, ale w okresie wakacyjnym czas oczekiwania na rozmowę z konsulem może być wydłużony nawet do kilku tygodni. Gdy zaczniesz starania o wizę na 3-4 miesiące przed terminem wyjazdu, da Ci to czas na odwołanie się od ew. negatywnej decyzji.
 • Przygotuj starannie swoje dokumenty. Nie zapomnij szczególnie o dostarczeniu:
  1. Wiarygodnych informacji o planowanym sposobie dotarcia i powrotu na konferencję
  2. Listu zapraszającego. Warto też wydrukować ogólne informacje o Wikimanii i być przygotowanym do kompetentnych odpowiedzi na pytania na jej temat.
  3. Dowodu na to, że jest się odpowiednią osobą, aby pojechać na Wikimanię (potwierdzonych informacji o tym, że jest się naukowcem, Wikipedystą lub uczestnikiem innego projektu - uczestnicy projektów Wikimedia mogą się zgłaszać w tej sprawie do Stowarzyszenia Wikimedia Polska
  4. Argumentów na rzecz tego, że jest się związanym z własnym krajem i ma się dobre powody aby do niego wrócić - np. listę posiadanych nieruchomości, wyciąg z konta bankowego, informacje o stałym zatrudnieniu lub studiowaniu w Polsce.


Wsparcie z naszej strony

List zapraszający od organizatorów Wikimanii nie gwarantuje otrzymania wizy. Jeśli postąpiłeś zgodnie z opisaną wyżej procedurą i odmówiono Ci wydania wizy, skontaktuj się z nami jak najszybciej. Urzędnik imigracyjny z Massachusetts skontaktuje się z Twoją ambasadą/konsulatem aby spróbować zmienić decyzję miejscowego konsula.

Jeśli nie stać cię na wizę (w Polsce jest to ok. 400 zł) lub koszty podróży, powiadom nas o tym. Być może udzielimy Ci wsparcia finansowego.