Jump to content

Visas/cs

From Wikimania
Wikimania 2006 banner
Other languages:

Česky (cs) | English (en) | Français (fr) | Italiano (it) | Polski (pl) | Portuguese (pt) | 中文 (zh) | +/-


Kdo potřebuje vízum ke vstupu do USA?

Pokud nemáte trvalé bydliště ve Spojených státech, možná budete potřebovat ke vstupu do USA vízum. Jestliže již vízum máte, ujistěte se, že jeho platnost nevyprší před koncem Vaší cesty. Občané následujících 27 zemí ke vstupu na území USA vízum nepotřebují [1]:

Andorra Itálie Portugalsko
Austrálie Japonsko Rakousko
Belgie Lichtenštejnsko San Marino
Brunej Lucembursko Singapur
Dánsko Monako Slovinsko
Finsko Německo Spojené království
Francie Nizozemsko Španělsko
Irsko Norsko Švédsko
Island Nový Zéland Švýcarsko

[1] K prokázání nároku na bezvízový vstup:

a) Musíte mít cestovní pas se strojově čitelnou zónou (to znamená, že se ve spodní části nacházejí řádky s ostrými závorkami ( <<< ).
b) Všechny pasy vydané po 26. říjnu 2005 musí mít natištěnu digitálně zpracovanou fotografii.

Získání víza

Translation in progress / Překlad je v současnosti zpracováván.

Pomoc při získávání víza

Samotný zvací dopis není zárukou udělění víza. Pokud jste postupovali podle výše uvedeného návodu a Vaše žádost o vízum byla zamítnuta, neprodleně nám to prosím oznamte. Imigrační úřad státu Massachusetts kontaktuje Vaší ambasádu a pokusí se změnit rozhodnutí místního konzula.

Pokud si nemůžete dovolit zaplatit poplatek za udělení víza nebo související výdaje, konataktujte nás. Na základě žádosti Vám může být poskytnuta finanční pomoc.